• PET DI

פריצת דיסק צווארית


תיאור המקרה:


ציפי (שם בדוי), כלבה בת 13, הופנתה על ידי הווטרינר המטפל לבית החולים בעקבות גרירת רגל אחורית.

הכלבה, אשר בריאה בדרך כלל, עברה בדיקה אצל הנוירולוגים בחווה ונמצא שהכלבה תקינה מנטלית, העצבים הקרניאלים שלה תקינים, בזמן הליכה ישנה אטקסיה בארבעת הרגליים, הרפלקסים הספינאלים שלה תקינים, לא היה כאב גבי אך כן הורגש כאב צווארי.


נלקחו בדיקות דם מהכלבה אשר חזרו תקינות ובבדיקת נוזל חוט השדרה לא נמצאה עדות לתהליך דלקתי בחוט השדרה. הכלבה הועברה אלינו למחלקת ההדמיה על מנת לעבור סריקת MRI.

במהלך הסריקה נראתה פריצת דיסק אשר גרמה ללחץ משמעותי על חוט השדרה במרווח בין חולייתי C6-C7.


הדמיית MRI לכלבה המדגימה פריצת דיסק במרווח בין חולייתי C6-C7
סריקת T2 Sagital
הדמיית MRI לכלבה עם פריצת דיסק צווארית המדגימה  T2 Haste
סריקת T2 Haste
הדמיית MRI לכלבה עם פריצת דיסק צווארית המדגימה  T2 Tra
סריקת T2 Tra

לאחר סריקת ה- MRI, הכלבה חזרה למחלקת נוירולוגיה על מנת לעבור ניתוח Ventral, אשר עבר בהצלחה וללא סיבוכים, והכלבה עברה להתאוששות. 24 שעות לאחר הניתוח הכלבה התאוששה היטב, הייתה עירנית, חיונית, ללא כאבים ואפילו הצליחה ללכת ללא חסרים! לאחר מכן הכלבה שוחררה לביתה להמשך התאוששות ומנוחה בבית.