• PET DI

סנופי - קושי במתן שתן

תיאור המקרה:


סנופי, כלב תחש בן 8, לא מסורס, הגיע למרכז החירום בחוות דעת בעקבות טפטוף שתן וקושי במתן שתן.

בעברו סבל סנופי מפריצת דיסק (L3-L4) שנותחה וטופלה ומאז החלים ללא תסמינים.

בעת הגיעו למרכז החירום, בעליו סיפרו שסנופי אוכל ושותה בתיאבון רב, מצב רוחו תקין, אך בימים האחרון הוא סובל מטפטוף וקושי במתן שתן.


סנופי הגיע ערני וחיוני עם ריריות ורודות ומדדים תקינים. נעשתה לו בדיקה פיזיקלית בה הודגמה בטן רכה, שלפוחית בינונית כאובה ולא ניתנת לשיתון. בנוסף, נעשתה בדיקה רקטלית שהראתה שהפרוססטה של סנופי סימטרית ולא כאובה והצואה שלו תקינה. בדיקות דם שנעשו הראו שהספירה, כימיה ואלקטרוליטים שלו בטווח התקין.

לסנופי נעשו צילומי רנטגן וסריקת אולטרסאונד.


בצילומים היה ניתן לראות שבית החזה קאודלי וצלעות היו ללא ממצאים. בחוליות L2-L3 נמצא כממצא אקראי דיסקוספונדילוזיס (מחלה דלקתית זיהומית בקטריאלית או פטרייתית של הדיסקים הבין חולייתיים וגופי חוליות סמוכים), שאר השלד היה ללא ממצאים.

בחלל הבטן נמצא כבד בגודל תקין, אוויר במעי הדק וצואה בכמות בינונית בקולון.

טחול וכליות היו תקינות בעלות גודל תקין.


צילום רנטגן של כלב מדגים לטרל ימין
רנטגן לטרל ימין

בצילום לטרל ימין שלפוחית השתן נראתה גדולה אשר במרכזה נראו מספר פריטים רדיואופק.

קאודלית לשלפוחית נראתה פרוסטטה מוגדלת עם אזור רדיואופקי במרכז הפרוסטטה.

הממצאים ברנטגן הראו שישנם אבנים רדיואופק בשלפוחית וגם אבן בפרוסטטה.


בסריקת האולטרסאונד שנעשתה נמצאו 2 אבנים (1-2 מ"מ) בכליה ימין ושלפוחית שתן עם דופן מעובה ומספר אבנים בשלפוחית השתן העושות צל אקוסטי.

צילום אולטרא-סאונד של כלב מדגים כליה ימין
אולטרא-סאונד כליה ימין
צילום אולטרא-סאונד של כלב מדגים שלפוחית השתן
אולטרא-סאונד שלפוחית השתן

לצורך הטיפול, הוחלט לאחר הצילומים לבצע Retrograde hydropropulsion - הכנסת קטטר ושטיפת האבן מהפרוסטטה חזרה לכיוון השלפוחית ולאחר מכן ניתוח (cystotomy) להוצאת האבנים ושטיפת השלפוחית והאורטרה.

סנופי הוכנס לניתוח cystotomy בו הוצאו האבנים (האבנים נשלחו לאנליזה) ונעשו שטיפות לשלפוחית, בתום הניתוח הוכנס קטטר שתן וסנופי אושפז להמשך טיפול והשגחה במרכז החירום בחוות דעת.


למחרת היה ערני וחיוני ולכן שוחרר להמשך טיפול ומעקב אצל הווטרינר המפנה.

צילום רנטגן של כלב מדגים לאחר שטיפת האבן חזרה
צילום לאחר שטיפת האבן חזרה